BİLİM KURULU

Bilim Kurulundan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Bedii Safa YENİCE
Bilim Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ali ERCAN
Bilim Kurulu Başkan Yardımcısı: Prof.Dr. Ahmet SALTIK
Bilim Kurulu Yazmanı: Prof. Dr. Gönül BALKIR
Bilim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Asiye TOKER GÖKÇE
Prof. Dr. Ayşe UYGUR
Prof. Dr. Lütfü ÇAKMAKÇI
Prof. Dr. Mustafa ALTINTAŞ
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
Prof. Dr. Tahir BAŞTAYMAZ
Doç. Dr. Mehmet BALYEMEZ