GENEL BAŞKANLARIMIZ

Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu (Onursal Genel Başkan)

1989 - 1990 Prof. Dr. Muammer Aksoy (Kurucu Genel Başkan)

1990 - 1990 Celil Gürkan

1990 - 1991 Prof. Dr. Nejat Kaymaz

1991 - 1992 Arif Çavdar

1992 - 1993 Prof. Dr. Özer Ozankaya

1993 - 1994 Süreyya Şehidoğlu

1994 - 1998 M. Suphi Gürsoytrak

1998 - Burhan Apaydın

1998 - 2000 Yekta Güngör Özden

2000 - 2003 Halil İbrahim Şahin

2003 - 2006 Ertuğrul Kazancı

2006 - 2010 M. Şener Eruygur

2010 - 2018 Tansel Çölaşan

2018 - 2019 Prof. Dr. Süheyl Batum

2019 - 2021 Hüseyin Emre Altınışık

2021 - 2024 Mustafa Hüsnü Bozkurt