DANIŞMA KURULU

Danışma Kurulundan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Bedii Safa YENİCE
Danışma Kurulu Başkan: Önay ALPAGO
Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı: Mustafa GAZALCI
Kurul Yazmanı: Emine HEKİMOĞLU
Danışma Kurulu Üyeleri
Aydın ESEN
Güngör BERK
Muzaffer ERYILMAZ
Onur ÖYMEN
Şemsi KURTBAY
Turgut ÜNLÜ
Uluç GÜRKAN