LOZAN’I TARTIŞMAYA AÇANLAR SEVR’E BOYUN EĞENLERDİR!