ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
BAŞVURU FORMU

Tüzüğünüzde öngörülen nitelikleri taşıyor, amacını içtenlikle benimsiyorum.
Bu amaca uygun davranmaya özen göstereceğim.
Giriş ödentisi, yıllık ödenti, kimlik giderlerini ödemeyi üstleniyorum. Derneğinizin üyeliğine alınmamı diliyorum.