GENEL BAŞKANLARIMIZ

Ord.Prof.Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu (Onursal Genel Başkan)

1989 - 1990 Prof.Dr. Muammer Aksoy (Kurucu Genel Başkan)
1990 - 1990 Celil Gürkan
1990 - 1991 Prof.Dr. Nejat Kaymaz
1991 - 1992 Arif Çavdar
1992 - 1993 Prof.Dr. Özer Ozankaya
1993 - 1994 Süreyya Şehidoğlu
1994 - 1998 M. Suphi Gürsoytrak
1998 - Burhan Apaydın
1998 - 2000 Yekta Güngör Özden
2000 - 2003 Halil İbrahim Şahin
2003 - 2006 Ertuğrul Kazancı
2006 - 2010 M. Şener Eruygur
2010 - 2018 Tansel Çölaşan
2018 - 2019 Prof. Dr. Süheyl Batum
2019 - 2021 Hüseyin Emre Altınışık
GENEL BAŞKANLARIMIZ

This is the slogan

This is the title

GENEL BAŞKANLARIMIZ

This is the slogan

This is the title

GENEL BAŞKANLARIMIZ

This is the slogan

This is the title