Genel Kurul Sonuç Bildirgesi
7 Ekim 2021
ADD de yeni vizyon
8 Ekim 2021
ADD