ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ BİLİM KURULU VE DANIŞMA KURULU TOPLANTILARINI YAPTI

ADD