Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni ile ilgili basın açıklamamızdır

ADD