Amiraller Davası ile ilgili basın açıklamamızdır

MUDANYA MÜTAREKESİ EMPERYALİZMİN TÜRK ULUSU’NA TESLİM OLUŞ BELGESİDİR.
17 Ekim 2022
Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantımızı Şanlıurfa’da Gerçekleştirdik
17 Ekim 2022
ADD