Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi(SEYTİM)’ne ziyaret